Πρόγραμμα

Το παρακάτω πρόγραμμα αφορά από 7 Σεπτεμβρίου έως 18 Σεπτεμβρίου.

Πρόγραμμα που ισχύει από

21 Σεπτεμβρίου

Τα μαθήματα γίνονται ταυτόχρονα και διαδυκτιακά μέσω της πλατφορμας Zoom, εκτός από τα Aerial.laughing

Pin It on Pinterest